Urodziła się: 22 czerwca 1885 roku (poniedziałek) w Mokotowie

                           (par. pw. Św. Aleksandra, gm. Mokotów, pow. warszawski)

Rodzice:

- Aleksander Jan Złotousty Pożerski (1845-1898)

- Ferdynanda Franciszka Boretti (1849-1918)

 

Rodzeństwo: (7)

- Aleksandra Józefa (1874-?)

- Władysława Maria Barbara (1876-1965)

- Izabella Emilija (1879-1906)

- Jan Ferdynand (1880-1947)

- Janina Regina Irena (1883-1884)

- Stanisław Antoni (1887-1888)

- Eugenia Maria (1889-1966)

 

Mąż:

- Stanisław Józef Przesmycki (1882-1948)

 

Ślub: 7 marca 1907 roku (czwartek) we Lwowie

 

Dzieci: (2)

- Władysław (1908-1989)

- Maria (1916-1991)

 

Zmarła: 31 marca 1971 roku (środa) w Milanówku

 

Pochowana: na Cmentarzu w Milanówku kw. 2, p. 3

                           - po prawej stronie przy murze

 

Szóste dziecko Aleksandra i Ferdynandy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   Kościelny  ASC

 

 

Rok 1885, 28 czerwca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1885, strona 139, numer aktu 555

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Aleksandra dnia szesnastego / dwudziestego ósmego czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiatego piatego roku o godzinie . Stawił się Aleksander Jan Złotousty Pożerski Fabrykant lat czterdzieści mający, w Mokotowie zmieszkały, w obecności świadków Teofila Boretti Fotografa i Obywatela i , obydwóch pełnoletnich i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w jego zamieszkaniu dnia dziesiatego / dwudziestego drugiego czerwca bieżącego roku o godzinie   Jego Małżonki Ferdynandy Boretti lat trzydzieści cztery mającej - Dziecięciu temu na Chrzcie Świetym w dniu dzisiejszym przez Xiędza odbytym, nadane zostały Jmiona Marja Katarzyna a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany Teofil Boretti i Emma Maringe. - Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany został podpisany.-

 

 (-) Administrator Ksiądz Ksawery Rogowski

 

(-) Aleksander Pożerski         (-) Teofil Boretti

 

 

 

Występowała w teatrach Warszawy.

Aktorka i tancerka Teatru Polskiego, pseudonim sceniczny Moretti, pracowała w Warszawie, a mieszkała w Milanówku.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,