Urodził się: 1843 roku w Radomiu

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzcicela)

Rodzice:

- Franciszek Szypowski (1819-?)

- Maryanna Suppłatowicz (1818-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Adolf Witalis (1840-?)

- Józef Jan (1841-?)

- Olimp (1842-1845)

- Julia (1845-?)

- Adela (1852-1855)

- Helena (1855-?)

- Olimpia (1857-?)

 

Zmarł: 22 października 1846 roku (czwartek) w Radomiu

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   ASC

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   ASC

 

 

Rok 1846, 23 października (piątek)

Kościół Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu

Księga Zgonów, Tom z roku 1846, strona , numer 544

 

Działo sie w Radomiu dnia dwudziestego trzeciego Października Tysiąc Osimset Czterdziestego Szóstego roku o godzinie pierwszej z południa. Stawili się Stanisław Bochrzyński lat Siedemdziesiąt Siedem i Kazimierz Jaśkiewicz lat Sześćdziesiąt Siedm mający Grabarze z Radomia i oświadczyli nam iż iż tu w Radomiu dnia wczorajszego o godzinie trzeciej z północy umarł Julian Szypowski lat trzy mający Syn żyjących w Radomiu Juliana Szyfmana Szypowskiego Felczera i Maryanny z Supłatowiczów Małżonków — po przekonaniu się naocznie o Zeyściu Szypowskiego. Akt ten Stawającym pisać nieumiejącym przeczytany podpisaliśmy —  (-) X.M.Kobierski Prob.Rad.

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Radomiu,