Urodził się: 14 września 1841 roku (wtorek) w Radomiu

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Franciszek Michał Szypowski (1819-?)

- Maryanna Suppłatowicz (1817-1864)

 

Rodzeństwo: ()

- Adolf Witalis (1840-?)

- Olimpiusz (1843-1845)

- Julian (1843-1846)

- Julia (1845-?)

- Juliusz Adolf (1847-1848)

- Adela (1852-1855)

- Ewelina Emilia (1853-?)

- Helena (1855-?)

- Olimpia (1857-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   ASC

 

 

Rok 1842, 18 maja (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu

Księga Chrztów, Tom z roku 1842, strona , numer aktu 176

 

Działo się w Radomiu dnia osiemnastego Maia Tysiąc Osiemset Czterdziestego Drugiego Roku o godzinie osmey wieczorem Stawił się Franciszek Szypowski Fryzjer z Radomia lat dwudzieścia pięć mający w obecności Stanisława Bochrzyńskiego lat siedemdziesiąt cztery i Kazimierza Jaskiewicza lat sześćdziesiąt pięć mających Zakrystianów z Radomia i okazał Nam Dziecię płci Męskiej urodzone tu w Radomiu dnia Czternastego Września Tysiąc Osiemset Czterdziestego pierwszego Roku o godzinie jedenastej w nocy ziego Małżonki Maryanny z Suppłatowiczów lat dwudzieścia siedem mającej — Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Józef Jan, a Rodzicami iego Chrzestnymi byli Jan Dobrzański i Maryanna Roze — akt ten Stawającem i Świadkom przeczytany, przez Nas wraz z Stawającym oprócz Świadków którzy pisać nieumieją podpisany został —

                                                                                                    (-) X. M.Kobierski        

              (-) Fr. Szypowski

                                                        

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Radomiu,