Urodził się: 18 marca 1840 roku (środa) w Radomiu

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Franciszek Michał Szypowski (1819-?)

- Maryanna Suppłatowicz (1817-1864)

 

Rodzeństwo: ()

- Józef Jan (1841-?)

- Olimpiusz (1843-1845)

- Julian (1843-1846)

- Julia (1845-?)

- Juliusz Adolf (1847-1848)

- Adela (1852-1855)

- Ewelina Emilia (1853-?)

- Helena (1855-?)

- Olimpia (1857-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1840, 28 kwietnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu

Księga Chrztów, Tom z roku 1840, strona , numer aktu 165

 

Działo się w Radomiu dnia dwudziestego osmego Kwietnia tysiąc osiemset czterdziestego roku o godzinie osmej w wieczór stawił się Franciszek Szypowski felczer z Radomia lat dwudzieścia jeden mający w obecności Jakóba Czempińskiego Obywatela lat trzydzieści ośm i Jana Rozze także obywatela lat czterdzieści mających z Radomia i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Radomiu dnia osiemnastego marca bieżącego roku o godzinie siódmej rano z jego małżonki Maryanny z Supłatowiczów lat dwudzieeścia dwa mającej dziecięciu temu na chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Adolf Witalis, a rodzicami jego chrzestnymi byli wspomniany Jakób Czempiński i Agnieszka Rozze. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i przez nas wraz z nimi podpisany został.

(-) X. M.Kobierski P.R.        (-) Jan Roze       (-) Jakób Czempiński

              (-) Franciszek Szypowski

                                                        

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Radomiu,