Urodziła się: 17 stycznia 1855 roku (środa) w Radomiu

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Franciszek Michał Szypowski (1819-?)

- Maryanna Suppłatowicz (1818-1864)

 

Rodzeństwo: ()

- Adolf Witalis (1840-?)

- Józef Jan (1841-?)

- Olimp (1842-1845)

- Julian (1843-1846)

- Julia (1845-?)

- Juliusz Adolf (1847-1848)

- Adela (1852-1855)

- Ewelina Emilia (1853-?)

- Olimpia (1857-?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   ASC

 

 

Rok 1855, 5 sierpnia (niedziela)

Kościół Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela w Radomiu

Księga Chrztów, Tom 1855, strona , numer 248

 

Działo się w Radomiu dnia piątego Sierpnia tysiąc osiemset pięćdziestego piątego roku o godzinie piątej z południa. Stawił się Franciszek Szypowski felczer z Radomia lat trzydzieści sześć mający w obecności Franciszka Malinowskiego malarza lat pięćdziesiąt i Jakóba Majewskiego organisty przy Kościele Parafialnym Radomskim lat trzydzieści ośm mających w Radomiu zamieszkałych i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Radomiu dnia siedemnastego Stycznia roku bieżącego o godzinie czwartej rano z jego małżonki Maryanny z Suppłatowiczów lat trzydzieści sześć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Helena a rodzicami jego chrzestnymi byli: wspomniany Franciszek Malinowski i Maryanna Zaczyńska. Wyjazdy ojca dziecięcia dla dozoru chorych były przyczyną niespisania aktu wcześnie prawem przypisanym. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany i przez nas wraz z nimi podpisany został.

(-) X. Jan Grzybowski Urzęd. Utrzymujący Akta Stanu Cyw.        

 

(-) Jakób Majewski       (-) Szypowski              (-) F. Malinowski

                                                        

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Radomiu,