Urodził się: w XVI wieku w Białej

                         (par. i gm. Irządze, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Sebastian Szypowki (?)

- Małgorzata Kwaśniowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (2)

1. Anna Tegoborska (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: brak

 

2. Izabella Zalewska (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (5)

- Anna (?)

- Wojciech Przemysław (?)

- córka (?)

- syn (?)

- Ewa (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Sebastiana i Małgorzaty.

 

W 1670 roku Jan w raz z żona Izabellą prowadzi odbudowę Kościoła Parafialnego pw. Św. Marcina w Lelowie po pożarze w 1668 roku. (1)

 

 

 


 

Źródła:

 

- Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, Tom 8, str. 647,

 

Przypisy:

 

 (1) - Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego,