Urodziła się: w Białej

                            (par. i gm. Irządze, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Jan Szypowski (?)

- Izabella Zalewska (?)

 

Rodzeństwo: (4)

- Anna (?)

- Wojciech Przemysław (?)

- syn (?)

- Ewa (?)

 

Mąż:

- Krzysztof Charzowski (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Jana i Izabelli.

 

 

 


 

Żródła:

 

- Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, Tom 8, str. 647,