Urodził się: w Białej

                         (par. i gm. Irządze, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Jan Szypowski (?)

- Izabella Zalewska (?)

 

Rodzeństwo: (4)

- Anna (?)

- Wojciech Przemysław (?)

- córka (?)

- Ewa (?)

 

Żona:

- N. Sarnowska (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Czwarte dziecko Jana i Izabelli.

 

 

 


 

Żródła:

 

- Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, Tom 8, str. 647,