Urodził się: w końcu XV wieku w Białej 

                         (par. i gm. Irządze, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Jan z Biały (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Gabriel (?)

- Hieronim (?)

- Krzysztof (?)

 

Żona:

- Małgorzata Kwaśniowska (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Jan (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Jana i N.

 

Dziedzic Szypowic , Szyc , Sierbowic