Urodził się: 7 lutego 1857 roku (sobota) w Suchedniowie

                         (par. i gm. Suchedniów, pow. kielecki)

Rodzice:

- Aleksander Józef Szmidecki (1815-1892)

- Jadwiga Helena Julianna Reklewska (1836-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Stefania Jadwiga Joanna (1855-1862)

- Józef Arkadiusz (1859-1908)

- Krystyna Jadwiga Marya (1863-1936)

 

Żona:

- Stefania Staniewska (1865-1895)

 

Ślub: 7 maja 1882 roku (niedziela) w Kosciele pw. Narodzenia Panny

            Maryi w Warszawie (Leszno)

Dzieci: (?)

- Stefan Adam (1883-1905)

 

Zmarł: (?) 1882 roku w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Aleksandra i Jadwigi.