Urodził się: 12 stycznia 1859 roku (środa) w Suchedniowie

                         (par. i gm. Suchedniów, pow. kielecki)

Rodzice:

- Aleksander Józef Szmidecki (1815-1892)

- Jadwiga Helena Julianna Reklewska (1836-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Stefania Jadwiga Joanna (1855-1862)

- Aleksander Romuald (1857-1882)

- Krystyna Jadwiga Marya (1863-1936)

 

Żona:

- Aleksandra Radzik (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Maria (?)

- Zofia (?)

 

Zmarł: 6 wrzesnia 1908 roku (niedziela) w Tibilisi

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Aleksandra i Jadwigi.

 

Inżynier górniczy, radca stanu.