Urodziła się: 24 maja 1855 roku (czwartek) w Suchedniowie

                            (par. i gm. Suchedniów, pow. kielecki)

Rodzice:

- Aleksander Józef Szmidecki (1815-1892)

- Jadwiga Helena Julianna Reklewska (1836-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Aleksander Romuald (1857-1882)

- Józef Arkadiusz (1859-1908)

- Krystyna Jadwiga Marya (1863-1936)

 

Zmarła: 23 maja 1862 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Aleksandra i Jadwigi.