Urodził się: 1883 roku w Płocku

 

Rodzice:

- Aleksander Romuald Szmidecki (1857-1882)

- Stefania Staniewska (1865-1895)

 

Rodzeństwo: brak

 

Kawaler

 

Zmarł: 27 lipca 1905 roku (czwartek) w Brodach

               (par. i gm. Pomiechówek, pow. płoński)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne i jedyne dziecko Aleksandra i Stefanii.