Urodził się: ok. 1785 roku w Ryn

                         (par. i gm. Ryn, pow. lecki, Prusy Wschodnie)

Rodzice:

- Krystian Rosochacki (?)

- Ludwika Eichlin (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona: (2)

1. Anna Żurawska (1779-1829)

 

Ślub: 3 września 1818 roku (czwartek) w USC Cyrkuł III

            w Warszawie

Dzieci: (?)

 

2. Franciszka Mrówczyńska (1792-1862)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Wilhelm Aleksander (1832-?)

- Jan Fabian (1834-1862)

- Xawery Franciszek (1837-?)

 

Zmarł: 30 listopada 1862 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Krystiana i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1862, 1 grudnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1862, strona 1174, numer aktu 731

 

Działo się w Warszawie dnia pierwszego Grudnia Tysiąc osiemset sześćdziestego drugiego roku o godzinie jedenastej rano. Stawili się Ksawery Rosochacki Tokarz lat dwadzieścia pięć i Andrzej Milewski Zdun lat czterdzieści liczący, w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu wczorajszym o godzinie piątej wieczorem, umarł Wilhelm Rosochacki Wdowiec obywatel tu w Warszawie pod liczbą Dwa tysiące czterysta trzydzieści siedm, lat osimdziesiąt jeden mający, urodzony w Mieście Rejn w Prusach z Krystyana i Ludwiki małżonków Rosochackich. Po przekonaniu się o zejściu Rosochackiego. Akt ten stawającym przeczytany przez pierwszego podpisany został, drugi oświadczył że pisać nieumie. —

                       (-) Xawery Rosochacki

(-) Xiądz Władysław Szabrański Wikariusz Parafii Panny Maryi

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy