Urodził się: 8 sierpnia 1832 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. Ewangelicko-Augsburska)

Rodzice:

- Wilhelm Rosochacki (1785-1862)

- Franciszka Mrówczyńska (1792-1862)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

rodzone:

- Jan Fabian (1834-1862)

- Xawery Franciszek (1837-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wilhelma i Franciszki.