Urodził się: 20 stycznia 1834 roku (poniedziałek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Wilhelm Rosochacki (1785-1862)

- Franciszka Mrówczyńska (1792-1862)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

rodzone:

- Wilhelm Aleksander (1832-?)

- Xawery Franciszek (1837-?)

 

Żona:

- Franciszka Domańska (1836-?)

 

Ślub: 8 listopada 1857 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Andrzeja

            w Warszawie 

Dzieci: (?)

- Feliks Wilhelm (1858-1859)

 

Zmarł: 10 września 1862 roku (środa) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wilhelma i Franciszki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1834, 1 marca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1834, strona 73, numer aktu 145

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia pierwszego Marca Tysięcznego osiemsetnego trzydziestego czwartego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawili się Wilhelm Rosochacki Obywatel lat pięćdziesiąt mający W Warszawie zamieszkały, w obecności Michała Jabłońskiego lat czterdzieści dwa Zakrystiana, i Franciszka Strońskiego Dziadka Kościelnego, lat pięćdziesiąt siedm mających, i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Nowolipie pod liczbą Dwa tysiące czterysta trzydzieści siedm, dnia Dwudziestego Stycznia Roku bieżącego o godzinie drugiej popółnocy, z Jego Małżonki Franciszki z Mrówczyńskich, lat czterdzieści. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Jan, Fabian, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wymieniony Michał Jabłoński i Maryanna Urbańska. Akt ten Stawającym przeczytany, przez Oyca i świadka pierwszego podpisany został, drugi świadek pisać nie umie. —

                                               (-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Józef Brocki Wikariusz Parafii Panny Maryi

  (-) Wilhelm Rosochacki                       (-) Michał Jabłoński

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1857, 8 listopada (niedziela)

Kościół Prafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1857, strona 145, numer aktu 290

 

 

Działo się w Warszawie dnia ósmego Listopada tysiąc ośmset pięćdziesiątego siódmego roku o godzinie dziewiątej z rana. Wiadomo Czynimy że w przytomności świadków, Antoniego Majewskiego Obywatela i Kacpra Kurneckiego wyrobnika, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Janem Rosochackim Czeladnikiem Garbarskim Młodzianem, urodzonym w Warszawie, Synem Wilhelma i Franciszki z Mrówczyńskich małżonków Rosochackich, lat dwadzieścia trzy mającym przy Ulicy Nowolipie pod liczbą dwa tysiące czterysta trzydzieści siedm, w Parafii Panny Maryi zamieszkałym, a Franciszką Domańską Panną przy Rodzicach zostającą, urodzoną w mieście Mszczonowie, Córką Piotra i Rozalii małżonków Domańskich, lat dwadzieścia ieden mającą, przy Ulicy Nowolipie, pod liczbą dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć, w tej Parafii zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach ośmnastym, dwudziestym piątym Października, i pierwszego Listopada roku bieżącego w Parafii tutejszej i Panny Maryi. - Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczaja iż niezawarli umowy przedślubnej. - Obrząd ten Religijny dopełnionym został przez Xiędza Pelagi Reformata, a to na mocy udzielonego mu ustnego pozwolenia przez Xiędza Kanonika Marcina Zarzeckiego Administratora tutyejszego Kościoła.- Akt ten po przeczytaniu przez Nas, zaślubionego i świadka Majewskiego podpisanym został. Zaślubiona i drugi świadek pisać nieumieją. —

 

(-) Jan Rosochacki                 (-) Antoni Majewski

(-) Xiądz Marcin Zarzecki Administrator Kościoła

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1862, 11 września (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1862, strona 1111, numer aktu 542

 

Działo się w Warszawie dnia jedenastego Września Tysiąc osiemset sześćdziestego druego roku o godzinie jedenastej rano. Stawili się Józef Węgrzyński officjalista Rządowy lat trzydzieści siedm i Józef Brüschke Garbarz lat dwadzieścia ośm liczący w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej rano,, umarł Jan Rosochacki Żonaty Czeladnik Garbarski, tu w Warszawie pod liczbą Dwa tysiące czterysta trzydzieści siedm, lat dwadzieścia dziewięć mający, urodzony w Warszawie z Wilhelma i Franciszki z Mrówczyńskich małżonków Rosochackich, zostawiwszy po sobie żonę Franciszkę z Domańskich. Po przekonaniu się o zejściu Rosochackiego. Akt ten stawającym przeczytany, którzy wraz z Nami podpisali. -

                       (-) Józef Brüschke                 (-) Józef Węgrzyński

(-) Xiądz Władysław Szabrański Wikariusz Parafii Panny Maryi

 

 

 

 


 

Źródła:

  • Archiwum Państwowe m.st. Warszawy