Urodziła się: 1792 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Andrzej Mrówczyński (?)

- Maryanna (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Mąż: (2)

1. Miszkiewicz (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

2. Wilhelm Rosochacki (1785-1862)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Wilhelm Aleksander (1832-?)

- Jan Fabian (1834-1862)

- Xawery Franciszek (1837-?)

 

Zmarła: 25 lipca 1862 roku (piątek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Andrzeja i Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:  wtóropis ASC

 

 

Rok 1862, 26 lipca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1862, strona 1070, numer 418

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego szóstego Lipca Tysiąc osiemset sześćdziestego drugiego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Franciszek Bernacki Mularz lat czterdzieści cztery i Józef Węgrzyński Woźny lat trzydzieści siedm liczący, w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu wczorajszym o godzinie dziesiątej rano, umarła Franciszka pierwszego ślubu Miszkiewicz, powtórnego Rosochacka Żona Obywatela, tu w Warszawie pod liczbą Dwa tysiące czterysta trzydzieści siedm lat siedmdziesiąt jeden mająca, urodzony w Warszawie z Andrzeja i Maryanny małżonków Mrówczyńskich, zostawiwszy po sobie męża Wilhelma. Po przekonaniu się o zejściu Rosochackiej Akt ten Stawającym przeczytany przez drugiego podpisany został, pierwszy oświadczył że pisać nieumie. —

                       (-) Józef Węgrzyński

(-) Xiądz Władysław Szabrański Wikariusz Parafii Panny Maryi

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy