Urodził się: 9 grudnia 1769 roku (sobota) w Będkowie

                         (par. i gm. Będków, pow. brzeziński, woj. mazowiecka)

Rodzice:

- Norbert Ozorowski (1736-1811)

- Magdalena (?)

 

Rodzeństwo: (3)

- Filip (1772-?)

- Jan (1778-?)

- Agata (1785-?)

 

Żona:

- Ewa Brzozowska (1776-1828)

 

Ślub: 13 listopada 1790 roku (sobota) w Kościele pw.

             Narodzenia NMP w Będkowie

Dzieci: (4)

- Franciszek (1792-1796)

- Katarzyna (1796-?)

- Franciszek Xawery Mikołaj (1798-1836)

- Katarzyna (1801-1852)

 

Zmarł: 16 stycznia 1834 roku (czwartek) w Będkowie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Norberta i Magdaleny.

 

Szewc.