Urodziła się: 5 lutego 1785 roku (sobota) w Będkowie

                           (par. i gm. Będków, pow. brzeziński)

Rodzice:

- Norbert Ozorowski (1736-1811)

- Magdalena (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Mikołaj (1769-1834)

- Filip (1772-?)

- Jan (1778-?)

 

Mąż: (2)

1. Stanisław Maciejowski (1771-?)

 

Ślub: 18 lutego 1811 roku (poniedziałek) w Kościele pw. Panny Maryi

            w Będkowie

Dzieci: (?)

 

2. Ignacy Waziński (1800-?)

 

Ślub: 25 listopada 1829 roku (środa) w Kościele pw. Panny Maryi

            w Będkowie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Norberta i Magdaleny.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu 2:     pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1907, 28 lipca (piątek)

Kościół Parafialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu

Księga Ślubów, Tom z roku 1907, strona, numer aktu 55

 

Działo się w mieście Będkowie dnia dwudziestego piętnasteg Listopada Tysiąc Osemset dwudziestego dziewiątego roku o godzinie trzeciej popołudniu: Wiadomo czyniemy że w przytomności świadków Bernarda Pachniewicza  Obywatele w Mieście Będkowie, tamże zamieszkałego, lat czterdzieści cztery i Antoniego Gostyńskiego.

 

                                            (-)

(-)                (-)