Urodził się: 1 maja 1772 roku (piątek) w Będkowie

                         (par. i gm. Będków, pow. brzeziński, woj. mazowiecka)

Rodzice:

- Norbert Ozorowski (1736-1811)

- Magdalena (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Mikołaj (1769-1834)

- Jan (1778-?)

- Agata (1785-?)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Norberta i Magdaleny.