Urodził się: 30 września 1792 roku (niedziela) w Będkowie

                         (par. i gm. Będków, pow. brzeziński)

Rodzice:

- Mikołaj Ozorowski (1769-1834)

- Ewa Brzozowska (1776-1828)

 

Rodzeństwo: (3)

- Katarzyna (1796-?)

- Franciszek Xawery Mikołaj (1798-1836)

- Katarzyna (1801-1852)

 

Zmarł: 25 marca 1796 roku (piatek) w Będkowie

 

Pochowany: na Cmentarzu we wsi Rossocha

 

Pierworodne dziecko Mikołaja i Ewy.