Urodził się: ok. 1836 roku w Chrząstowie

                         (par. i gm. Chrząstów, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Andrzej (Jędrzej) Krysiński (1812-1903)

- Wiktoria Marianna Zaborska (1811-?)

 

Rodzeństwo: (2)

- Bronisław (1842-?)

- Bolesław (1844-?)

 

Żona: (2)

1. Zofia Anastazja Nowakowska (1848-1877)

 

Ślub: 21 lipca 1866 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Krzyża

            w Warszawie

Dzieci: (5)

- Dobromir Remigiusz (1867-1943)

- Marya Regina (1869-1872)

- Jadwiga Aniela (1871-1874)

- Andrzej Władysław (1873-1944)

- Janina Zofia (1875-1944)

 

2. Zofia Monika Boretti (1861-1903)

 

Ślub: 4 września 1880 roku (sobota) w Sanktuarium Matki Bożej

            Świętorodzinnej w Miedniewicach (gm. Wiskitki, pow. grodzisk)

Dzieci: (1)

- Zofia Teofila (1882-1940)

 

Zmarł: 28 marca 1885 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w Warszawie

 

? dziecko Andrzeja i Wiktorii.

 

Architekt, budowniczy.

 

Uczęszczał do gimnazjum realnego w Warszawie (do 1854). Nastepnie wstąpił do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studiował na Wydziale Budownictwa (nagrodzony w latach 1855, 56, 57). Szołę ukończył z odznaczeniem w roku 1859.

 

W 1860 roku został wysłany za granicę, gdzie przebywał przez 2 lata jako stypendysta.

Zwiedził Włochy, w roku 1862 spędził pół roku w Paryżu, potem pewien czas w Londynie, w w końcu roku przez Niemcy wrócil do Warszawy.

 

W Warszawie wstąpił do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Przez pół roku pracował jako budowniczy-konduktor pod kierunkiem budowniczego Józefa Orłowskiego przy ozdabianiu wnętrz sal ratusza warszawskiego.

Wybudował dom dla rzemieśników przy ulicy Pańskiej wg projektu Henryka Marconiego, dom Zamoyskich przy ulicy Widok wg projektu własnego (zburzony).

 

Budował warszawskie dwory dla rodzin: Karskich, Płonczyńskich, Grudzińskich.

Wybudował też dwory w Praszce, Rudzie Marymonckiej i Złoczowie oraz rozbudował szpital dziecięcy w Warszawie.

 

Na konkursie ogłoszonym w roku 1865 na ozdobienie żelaznego mostu stałego, łączącego Warszawę z Pragą, otrzymał razem z budowniczym Wiktorem Lipką drugą nagrodę.

 

W 1866 roku bierze ślub z Zofią Anastazją Nowakowską.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1866, 21 lipca (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie.

Księga Ślubów: Tom z roku 1866, strona 598, numer aktu 300.

 

Działo się w Warszawie w Parafi Ś° Krzyża dnia dwudziestego pierwszego Lipca Tysiąc osiemset sześćdziesiątego szóstego roku o godzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Karola Beyer lat czterdzieści dziewięć i Karola Minter lat dwadzieścia pięć mających, obywateli w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijnie małżeństwo między Anzelmem Dobromirem Krysińskim kawalerem budowniczym w Warszawie pod numerem trzysta ośmdziesiąt dziewięć przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkałym, urodzonym w wsi Chrząstowie Guberni Radomskiej z Andrzeja i niegdy Wiktoryi z Zaborskich małżonków lat trzydzieści mającym, a Zofią Anastazją Nowakowską Panną przy matce w Warszawie pod numerem trzysta ośmdziesiąt dziewięć przy ulicy Krakowskie Przedmieście zamieszkałą urodzoną tu w Warszawie z niegdy Józefa i żyjącej Maryi z Hauszyldtów małżonków, lat dziewiętnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w Warszawie w Parafii Ś° Krzyża w dniach pierwszym, ósmym i piętnastym bieżącego miesiąca i roku. Nowi małżonkowie oświadczyli iż umowy przedślubnej między sobą niezawarli. Zezwolenie matki nowozaslubionej obecnej przy akcie małżeństwa ustnie oświadczone było. Akt ten przeczytany nowozaślubionym, świadkom i matce, przez tychże i nas podpisany został. 

                       (-) ADKrysiński           (-) Z.Nowakowska  (-) M.Nowakowska

                                                                                                                             Matka

                 (-) Karol Beyer                 (-) Karol Minter

                                                                              (-) X.Łuniewski Prefekt

 

 

W roku 1868 wykonał pod kierunkiem budowniczego miasta Warszawy F.W.Zygadlewicza zabudowania zarządu cmentarza Powązkowskiego.

Następnie brał udział we wznoszeniu budynków stacyjnych na drodze żelaznej libawskiej ( na odcinku Kiejdany-Dobekinia ).

W latach 1872-3 wybudował (wg własnego projektu ) gmach szkoły technicznej na Pradze oraz kilka domów wiejskich. Wybudował też kościół w Praszce.

 

W latach 1874-5 pracował w Warszawskim Towarzystwie Ubezpieczeń jako technik.

Po roku 1976 wybudował wg projektu własnego kilka domów w Warszawie, m.in. przy ulicy Wilczej dla dra Szancera, domy dla pracowników Warszawskiego Towarzystwa Eksploatacji Węgla, dom dla robotników przy ulicy Siennej ukończony w roku 1884.

 

W 1880 roku po śmiercie pierwszej żony bierze ślub z Zofią Moniką Boretti

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1880, 4 września (sobota)

Sanktuarium pw. Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach

następnie 11 września (sobota)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1880, strona 204, numer aktu 244

 

Działo się w Warszawie w Kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dnia trzydziestego Sierpnia / jedenastego Września tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku o godzinie trzeciej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Franciszka Hauszylda Urzędnika i Teofila Boretti Fotografa, zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne, pobłogosławione Małżeństwo między Dobromirem Anzelmem Krysińskim wdowcem po Zofii z Nowakowskich zmarłej w tutejszej Parafii w tysiąc osiemset siedemdziesiątym siódmym roku architektem czterdzieści trzy lata mającym, urodzonym we wsi Chrząstowo Guberni Radomskiej  synem żyjącego Andrzeja i zmarłej Wiktorji z Zaborskich Małżonków Krysińskich zamieszkały w tutejszej Parafii przy ulicy Twardej pod numerem tysiąc dziewięćset piątym, a Zofią Moniką Boretti Panną przy rodzicach, lat dziewiętnaście mającą, urodzoną w Warszawie Córką żyjących Teofila i Jzabelli z Hauszyldów małżonków Boretti, zamieszkałą w tutejszej Parafii przy ulicy Twardej pod numerem tysiąc osiemdziesiątym siódmym litera B. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszej Parafii w dniach trzynastym / dwudziestym piątym Lipca, dwudziestym / pierwszym i dwudziestym siódmym Lipca / ósmym Sierpnia roku bieżącego. Ojciec nowozaślubionej na zawarcie związku małżeńskiego dał słowne pozwolenie. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd zawarcia małżeństwa we wsi i Parafii Miedniewice powiat Grodzisk dnia dwudziestego trzeciego sierpnia / czwartego września bieżącego roku o godzinie ósmej wieczorem przeprowadził Ksiądz Kajetan Brzeszkiewicz wikariusz z upoważnienia Księdza Józefa Hollaka proboszcza tutejszej Parafii z dnia dziewiętnastego / trzydziestego pierwszego sierpnia bieżącego roku za numerem 128.  Akt po odczytaniu onego wraz z Nowożeńcami, świadkami, ojcem panny młodej i Nami podpisanym został. —

 

(-) Anzelm Dobromir Krysiński  (-) Zofia Boretti   (-) Teofil Boretti ojciec

(-) Franciszek Hauszyld                                (-) Leon Hauszyld

                                   (-) Ks. Józef  Braczyński Wikariusz

 

 

W 1884 roku otrzymał nagrodę w konkursie na rozbudowę kościoła św. Aleksandra w Warszawie.

 

Współpracował przy przebudowie Colegium Maius w Krakowie.

 

W akcie zgonu podano, że urodził się w Prażce w powiecie wieluńskim.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Polski Słownik Biograficzny, Tom XV, str. 475,

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,