Urodził się: ok. 1812 roku [1] w Miedznej

                         (par. i gm. Miedzna, pow. węgrowski)

Rodzice:

- Józef Krysiński (?)

- Elżbieta Kwaśnicka (?)

 

Rodzeństwo: (2)

- Józef (?)

- Elżbieta (?)

 

Żona:

- Wiktoria Marianna Zaborska (1811-?) [2]

 

Ślub: 29 lipca 1833 roku (poniedziałek) w Kościele pw. Panny Maryi

            w Gidlach   (par. i gm. Gidle, pow. noworadomski)

Dzieci: (3)

- Anzelm Dobromir Krysiński (1836-1885)

- Bronisław (1842-?)

- Bolesław (1844-?)

 

Zmarł: 30 listopada 1903 roku (poniedziałek) w Grodzisku Maz.

 

Pochowany: na Cmentarzu w Grodzisku Maz.

 

? dziecko Józefa i ?.

 

Podchorąży Wojska Polskiego, adiutant gen. Dwernickiego, powstaniec 1830 roku, kawaler Virtuti Militari odznaczony na polu bitwy pod Boremlem (obwód równieński - Ukraina) 19 kwietnia 1831 roku.

 

Zarządca Dóbr hrabiego Tomasza Potockiego, jego najbliższy współpracownik i zaufany doradca oraz towarzysz broni w powstaniu listopadowym.

 

W 1833 roku Ekonom dóbr Miedzna   (par. i gm. Miedzna, pow. węgrowski)

 

Budowniczy, a od 1845 roku dyrektor Warzelni Cukru w Praszce.

 

Doskonały agronom, obdarzony złotym medalem przez C. Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim.

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - rok urodzenia z aktu slubu nr 28/1833 Parafia w Gidlach,

       - urodzony w Miedznej Parafia Miedzna, gm. Miedzna, pow. węgrowski,

[2] - rok urodzenia z aktu slubu nr 28/1833 Parafia w Gidlach,

       - urodzona w Łanach Wielkich Parafia Łany Wielkie gm. Żarnowiec, pow. olkuski,