Urodziła się: ok. września 1869 roku w Warszawie

 

Rodzice:

- Anzelm Dobromir Krysiński (1836-1885)

- Zofia Anastazja Nowakowska (1848-1877)

 

Rodzeństwo: (5)

rodzone: (4)

- Dobromir Remigiusz (1867-1943)

- Jadwiga Aniela (1871-1874)

- Andrzej Władysław (1873-1944)

- Janina Zofia (1875-1944)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: (1)

- Zofia Teofila (1882-?)

 

Zmarła: 30 lipca 1872 roku (wtorek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim

 

Drugie dziecko Anzelma i Zofii.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    zierwopis Kościelny

 

 

Rok 1872, 30 lipca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z lat 1872-1873, strona 54, numer aktu 324

 

Działo się w Warszawie w Kancelarii Parafii Wszystkich Świetych dnia osiemnastego / trzydziestego Lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie szóstej po południu. Stawili się Anzelm Dobromir Krysiński ojciec zmarłej i Józef Boretti, obaj architekci zamieszkali w Warszawie pełnoletnii i oświadczyli iż tu w Warszawie  przy ulicy Twardej pod numerem tysiąc dziewięćset osiem litera b w dniu dzisiejszym o godzinie pierwszej po południu umarła Marya Regina Krysińska dwa lata i dziesięć miesięcy mająca, urodzona w Warszawie, córka  wyżej wspomnianego Anzelma Dobromira i Zofii z Nowakowskich małżonków Krysińskich. Przekonawszy się naocznie o zejściu tego dziecka akt ten świadkom przeczytany nami i nimi podpisanym został

 

                                                  (-) Ks. Józef Kreciński Wikariusz

                              

(-) A.Dobromir Krysiński                   (-) Józef Boretti

  

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,