Urodziła się: 1 marca 1868 roku (niedziela) w Janowie Lubelskim

                            (par. Janów, miasto powiatowe)

Rodzice:

- Henryk Piotr Ignacy Kałuski (1830-1901)

- Kassylda Przecławska (1833-1883)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone:

- Julianna Joanna (1862-1878)

- Edmund (1865-1892)

- Henryk Kassyan Jan (1866-1867)

- Germania Feliksa Teodozja (1869-1967)

- Feliks (1870-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca:

- Stefan Marian (1891-?)

 

Dzieci: z nieprawego łożą:

- Genowefa (1908-?) [1]

 

Mąż:

- Wawrzyniec Swacha (1878-?) [2]

 

Ślub: 15 października 1910 roku (sobota) w Kościele pw.

             Wniebowzięcia Panny Maryi w Biłgoraju  (miasto powiatowe)

Dzieci: (?)

- Konrad Bolesław (1910-?) [3]

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Czwarte dziecko Henryka i Kassyldy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1868, 20 kwietnia (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Księga Chrztów, Tom z roku 1868, strona 370, numer aktu 245

 

Działo się w Mieście Janowie dnia dwudziestego Kwietnia Tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku o godzinie piątej wieczór. Stawił się Henryk Kałuski Sekwestrator Powiatu Janowskiego w mieście Janowie zamieszkały lat trzydzieści osim liczący w obecności Leona Milewskiego Rachmistrza Ubezpieczeń i Edwarda Krotkie podpisarza Sądu Poprawczego obydwóch zamieszkałego w Janowie po lat czterdzieści liczących J okazał Nam Dziecię płci żeńskiej urodzone w Janowie dnia pierwszego Marca bieżącego roku o godzinie piątej rano z Jego małżonki Kassyldy z Przecławskich lat trzydzieści trzy liczącej Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Kazimiera, a Rodzicami iego chrzestnymi byli Leon Milewski i Maryanna Niwińska. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany wraz z nimi przez Nas podpisany został

                                                                                                         (-) X. Jan Hertner Prob.

                     (-) Leon Milewski           

                       (-) Edward Krotki            (-) Ojciec Henyk Kałuski  

                                                        

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - akt chrztu nr 43/1908 Parafia w Biłgoraju,

[2] - akt chrztu nr 84/1878 Parafia w Górecku Kościelnym,

[3] - akt chrztu nr 183/1910 Parafia w Biłgoraju,

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Lublinie,