Urodził się: 23 listopada 1866 roku (piątek) w Janowie Lubelskim

                         (par. Biała, gm. Janów, pow. i ob. zamojski)

Rodzice:

- Henryk Piotr Ignacy Kałuski (1830-1901)

- Kassylda Przecławska (1833-1883)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone:

- Julianna Joanna (1862-1878)

- Edmund (1865-1892)

- Kazimiera (1868-?)

- Germania Feliksa Teodozja (1869-1967)

- Feliks (1870-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca:

- Stefan Marian (1891-?)

 

Zmarł: 18 stycznia 1867 roku (piątek) w Janowie Lubelskim

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Trzecie dziecko Henryka i Kassyldy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1866, 29 grudnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Jana Chrzciciela w Białej

Księga Chrztów, Tom z roku 1866, strona 117, numer aktu 722

 

Działo się we wsi Biała dnia dwudziestego dziewiatego Grudnia Tysiąc ośmset sześćdziesiątego Szóstego roku o godzinie piatej wieczorem. Stawił się Henryk Kałuski Sekwestrator w mieście Janowie zamieszkały lat trzydzieści siedm liczący w obecności Juliana Rutkowskiego Rachmistrza Powiatu lat pięćdziesiąt pięć i Edwarda Krotki podpisarza Sądu Poprawczego lat trzydzieści dziewięć liczących obydwóch w Janowie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci męskiej urodzone w Janowie dnia dwudziestego trzeciego Listopada bieżącego roku o godzinie trzeciej po południem z Jego małżonki Kassyldy z Przecławskich lat trzydzieści liczącej — Dziecięciu temu na chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Henryk Kassyan Jan, a Rodzicami iego chrzestnymi byli Julian Rutkowski i Joanna Witkowska. Akt ten Stawającemu i świadkom przeczytany, wraz z nimi przez Nas podpisany został

(-) Henryk Kałuski Ojciec                 (-) X. Jan Hertner Prob. 

                                            (-) Julian Rutkowski          (-) Ed. Krotkie świadek

                                                        

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1867, 19 stycznia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Jana Chrzciciela w Białej

Księga Zgonów, Tom z lat 1867, strona 202, numer aktu 28

 

Działo się we wsi Biały dnia dziewiętnastego Stycznia Tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego roku o godzinie dziesiątej z rana, Stawili się Andrzej Kras lat czterdzieści dwa i Mikołaj Kras lat czterdzieści pięć liczący, obydwaj Miszkańcy Miasta Janowa, i oświadczyli Nam, że w dniu Osimnastym bieżącego Miesiąca i roku o godzienie trzeciej rano umarł Henryk Kasyan Jan Kałuski Miesięcy trzy liczący, syn Henryka i Kassyldy z Przecławskich małżonków Kałuskich / Ojca sekwestatora Powiatu Zamoyskiego w Mieście Janowie zamieszkałych — Po przekonaniu się naocznie o zeyściu Kałuskiego — Akt ten stawającym pisać nieumiejącym przeczytany , przez Nas podpisany

 

                                                                                     (-) X. Jan Hetner  Prob. USC

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Lublinie,