Urodził się: 15 lipca 1865 roku (sobota) w Janowie Lubelskim

                         (par. Biała, gm. Janów, pow. i ob. zamojski)

Rodzice:

- Henryk Piotr Ignacy Kałuski (1830-1901)

- Kassylda Przecławska (1833-1883)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone:

- Julianna Joanna (1862-1878)

- Henryk Kassyan Jan (1866-1867)

- Kazimiera (1868-?)

- Germania Feliksa Teodozja (1869-1967)

- Feliks (1870-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca:

- Stefan Marian (1891-?)

 

Kawaler

 

Zmarł: 11 sierpnia 1892 roku (czwartek) w Biłgoraju

               (par. Biłgoraj, miasto powiatowe)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Henryka i Kassyldy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1865, 22 sierpnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Jana Chrzciciela w Białej

Księga Chrztów, Tom z roku 1865, strona 384, numer aktu 475

 

Działo się we wsi Biała dnia dwudziestego drugiego Sierpnia Tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Henryk Kałuski Sekwestrator w mieście Janowie zamieszkały lat trzydzieści cztery liczący w obecności Leona Milewskiego Rachmistrza Powiatu lat czterdzieści i Edwarda Krotkie Urzędnika Sądowego lat trzydzieści pięć liczących, obydwóch z Janowa J okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Janowie dnia piętnastego Lipca bieżącego roku o godzinie trzeciej rano z Jego małżonki Kassyldy z Przecławskich lat trzydzieści liczącej — Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Edmónd, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Xiądz Chryzostom Chwialski i Julia Milewska. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany, wraz z Nimi przez Nas podpisany został

(-) Henryk Kałuski ojciec                 (-) X. Jan Hertner Prob. i USC 

                                                                     (-) Leon Milewski jako Świadek          

                                                                     (-) Krotkie Edward Świadek

                                                        

 

  

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Lublinie,