Urodziła się: 16 lutego 1862 roku (niedziela) w Janowie Lubelskim

                            (par. Biała, gm. Janów, pow. i ob. zamojski)

Rodzice:

- Henryk Piotr Ignacy Kałuski (1830-1901)

- Kassylda Przecławska (1833-1883)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone:

- Edmund (1865-1892)

- Henryk Kassyan Jan (1866-1867)

- Kazimiera (1868-?)

- Germania Feliksa Teodozja (1869-1967)

- Feliks (1870-?)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca:

- Stefan Marian (1891-?)

 

Panna

 

Zmarła: 27 grudnia 1878 roku (piątek) w Janowie Lubelskim

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Henryka i Kassyldy.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1862, 11 października (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Jana Chrzciciela w Białej

Księga Chrztów, Tom z roku 1862, strona 354, numer aktu 133

 

Działo się we wsi Biały dnia pierwszego Marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego drugiego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Henryk Kałuski Urzędnik Rządu Gubernialnego Lubelskiego w Mieście Janowie zamieszkały lat trzydzieści dwa mający w obecności Adama Witkowskiego pisarza Bióra Naczelnika Powiatu Zamoyskiego w Mieście Janowie zamieszkałego lat trzydzieści cztery, tudzież Józefa Czarneckiego organisty Parafii Bialskiej, we wsi Biały zamieszkałego lat trzydzieści sześć mających i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Janowie dnia Szesnastego Lutego roku bieżącego o godzinie jedenastej przed południem z Jego małżonki Kassyldy z Przecławskich lat dwadzieścia sześć mającej — Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Julianna Joanna, a rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniany: Adam Witkowski i Maryanna Sułkowska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez Nas wraz z Nimi podpisany

(-) Ojciec Henryk Kałuski                 (-) X. Jan Hertner Prob.

 

(-) Świadek Adam Witkowski          (-) Józef Czarnecki świadek

                                                        

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1878, 28 grudnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim

Księga Zgonów, Tom z lat 1878, strona 283, numer aktu 362

 

Działo się w Mieście Janowie dnia Szesnastego / Dwudziestego ósmego Grudnia tysiąc osiemset siedwmdziesiatego ósmego roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Jan Tomczyk lat trzydzieści pięć i Piotr Kulpa lat piędziesiąt mający Mieszczanie z Miasta Janów, i oznajmili Nam, że w dniu wczorajszym o godzienie siódmej po południu umarła Joanna Kałuska panna zamieszkała w Mieście Janowie, przy rodzicach urodzona na Litwie lat szesnaście mający córka Henryka i Kassyldy z Przecławskich Urzędnika Powiatu Janowskiego zamieszkała w Mieście Janowie. Po naocznym stwierdzeniu o zejściu Joanny Akt ten przeczytany świadkom jako że oni niepiśmienni Nami podpisany został.

                                                                               (-) Ksiądz Franciszek Ostrowski

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe w Lublinie,