Urodził się: 31 października 1850 roku (czwartek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Antoni Kazimierz Franciszek Druet (1826-1879)

- Marcellina Róża Wirginia Przezdziecka (1827-1853)

 

Rodzeństwo: (12)

rodzone: (2)

- Alfons (1852-?)

- Łucja (1853-1853)

przyrodnie - z drugiego małżeństwa ojca: (10)

- Ferdynand Jan (1856-1857)

- Kazimierz (?)

- Jan (?)

- Helena (?)

- Julia (?)

- Emilia (1865-1954)

- Franciszka (?)

- Anna (?)

-

-

 

Żona:

- Elżbieta Stefania Makarewicz (1854-1936)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (5)

- Michał (?)

- Marian (1882-?)

- Józef (1884-?)

- Anna (1885-?)

- Władysław (?)

 

Zmarł: 21 marca 1927 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Antoniego i Marcelliny.

 

Inżynier.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1850, 22 grudnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1850, strona 362, numer aktu 723

 

Działo się w Warszawie dnia dwudziestego drugiego Miesiąca Grudnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego roku o godzinie wpół do szóstej z południa. Stawił się Kazimierz Druet Jeometra Rządowy liczący lat dwadzieścia pięć w Warszawie przy ulicy Podwale pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt dziewiątą zamieszkały w obecności Józefa Boretti Budowniczego wolno-praktykującego, tudzież Wiktora Maringe Kupca pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu iego na dniu trzydziestym pierwszym Października roku bieżącego o godzinie dziesiątej w nocy, z jego Małżonki Marcelliny z Przezdzieckich lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Eugeniusz Edgard Hanibal, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli, Roman Młodzianowski Referendarz Stanu z Antoniną Janikowską i Józef Boretti z Waleryą Janikowską. Spóźnienie aktu tego nastąpiło z powodu oczekiwania na kumów. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Oycem i Świadkami.

 

       (-) Xiądz Jan Bogdan po. Prob.

 

   (-) Kazimierz Druet Oyciec       (-) Józef Boretti       (-) Wiktor Maringe

 

na marginesie napisano: (po rosyjsku)

 

Na podstawie orzeczenia Warszawskiego Sądu Okręgowego sprządzonego dnia 3 marca 1900 roku, sformulowano akt wykonawczy  dnia 3 maja 1900 roku numer 46955. Akt ten koryguje dane o imieniu ojca dziecięcia "Kazimierz" i imienia matki dziecięcia "Marcelina" na zapis trzech imion ojca "Antoni Kazimierz Franciszek" i trzech imion matki "Marcelina Róża Wirginia", a także nazwisko matki z domu  "Przedziecka" na nazwisko "Przezdziecka"

m. Warszawa lipiec dnia 7/20 roku 1903.

           Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego      (-) Ksiądz nieczytelnie

 

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,