Urodziła się: 15 czerwca 1885 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Wszystkich Świętych)

Rodzice:

- Eugeniusz Edgar Hanibal Drouet (1850-1927)

- Elżbieta Stefania Makarewicz (1854-1936)

 

Rodzeństwo: (4)

- Michał (?)

- Marian (1882-?)

- Józef (1884-?)

- Władysław (?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Eugeniusza i Elżbiety.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1889, 29 grudnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1889, strona , numer aktu 2029

 

Działo się w Warszawie w Kancelarii Parafii Wszystkich Świętych siedemnastego / dwudziestego dziewiątego dnia Grudnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Eugeniusz Edgard Hanibal Druet Inżynier Konduktor trzydzieści dziewięć lat liczący zamieszkały w Warszawie przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta pięćdziesiątym trzecim w obecności Wincentego Boretti Fotografa i Aleksandra Staszewskiego Kupca pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Warszawie w mieszkaniu jego trzeciego / piętnastego dnia czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku o godzinie jedenastej w nocy, z jego Małżonki Elżbiety Stefanji z Makarewiczów lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Anna, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Wincenty Boretti i Aleksandra Druet. Spóźnienie aktu tego nastąpiło z powodu oczekiwania na ojca. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Oycem i Świadkami.

 

   (-) Eugeniusz Edgard Hannibal Druet  (-) Wincenty Boretti

 

  (-) Aleksander Staszewski

 

                                (-) Ksiądz Wincenty nieczytelni Wikariusz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,