Urodził się: 6 kwietnia 1884 roku (niedziela) w Chełmie

                         (par. Chełm, miasto powiatowe)

Rodzice:

- Eugeniusz Edgar Hanibal Drouet (1850-1927)

- Elżbieta Stefania Makarewicz (1854-1936)

 

Rodzeństwo: (4)

- Michał (?)

- Marian (1882-?)

- Anna (?)

- Władysław (?)

 

Żona: (2)

1. Anna Kolasińska (1893-?)

 

Ślub: 14 września 1916 roku (czwartek) w Kościele pw.

            Św. Aleksandra w Warszawie

Dzieci: (?)

- Janusz Apolinary (1917-?)

 

2. Wanda Sienicka (?)

 

Ślub: 18 czerwca 1958 roku (poniedziałek) w USC Warszawa Żoliborz

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Eugeniusza i Elżbiety.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1916, 14 września (czwartek)

Kościół Prafialny p.w. Świętego Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z roku 1916, strona , numer 138

 

                                                   Działo się w Warszawie w

                                                   Kancelarji Parafii Św.

                                                   Aleksandra dnia

                                                   czternastego

Września tysiąc dziewięćset szesnastego roku o godzinie dziewiatej rano. Wiadomo czynimy że w obecności Jana Jarmułowicza, Adwokata i Romana Czaki, buchaltera, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie małżeństwo między: Józefem Druet kawalerem, buchalterem, liczącym lat trzydzieści dwa, urodzonym w mieście Chełm, synem Eugenjusza Edgara Hanibala (3 imion) i Elżbiety Stefanji (2 imion) z Makarewiczów, małżonków Druet, a Anną Kolasińską panną, nauczycielką, liczącą lat dwadzieścia siedem, urodzoną we wsi Jabłonna, powiecie Bialskim, guberni Siedleckiej, córką Kazimierza i Maryi z Kadłubowskich małżonków Kolasińskich, obojgiem zamieszkałymi w Warszawie, pierwszym w parafii Zbawiciela, przy ulicy Pięknej, pod numerem tysi,ąc trzysta dziewięćdziesiątym B, a drugą w parafii tutejszej przy ulicy Pięknej, pod numerem tysiąc siedemset pierwszym s . Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedź wygłoszone w obydwóch parafiach dniach dwudziestym trzecim i trzydziestym Lipca, oraz w dniu szóstym Sierpnia roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Obrzędu religijnego dopełnił Ksiądz Henryk Zarembowicz, tutejszy Wikariusz. Akt niniejszy po odczytaniu przez Nas, nowożeńców i świadków został podpisany. — 

                                                                             (-) Ks. J. Kasiński

 

 

(-) Józef Drouet   (-) Anna Kolasińska

(-) Jan Jarmułowicz  (-) Roman Csaky

 

Na marginesie strony napisano:

Na podstawie orzeczenia Sądu Powiatowego Warszawa Śródmieście z d. 6/2 1952 roku NI N5 B207/51 akt ślubu 138/1916 prostuje się tak, że we wszystkich miejscach aktu błędnie wpisane nazwisko "Druet" winno być napisane "Drouet" [USC. Śródm. III-4-839] (-) parafka nieczytelnie

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,