Urodził się: 22 października 1852 roku (piątek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Antoni Kazimierz Franciszek Druet (1826-1879)

- Marcellina Róża Wirginia Przezdziecka (1827-1853)

 

Rodzeństwo: (12)

rodzone: (2)

- Eugeniusz Edgard Hanibal (1850-1927)

- Łucja (1853-1853)

przyrodnie - z drugiego małżeństwa ojca: (10)

- Ferdynand Jan (1856-1857)

- Kazimierz (?)

- Jan (?)

- Helena (?)

- Julia (?)

- Emilia (1865-1954)

- Franciszka (?)

- Anna (?)

-

-

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Antoniego i Marcelliny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:  Kościelny

 

 

Rok 1852, 4 grudnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1852, strona 378, numer aktu 756

 

Działo się w Warszawie dnia czwartego Miesiąca Grudnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej zpołudnia. Stawił się Kazimierz Druet Jeometra Rządowy liczący lat dwadzieścia siedm w Warszawie przy ulicy Podwale pod liczbą czterysetną dziewięćdziesiątą dziewiętą zamieszkały w obecności Erazma Żmijewskiego tudzież Józefa Dziewiatkowicza Jeomatrów Rządowych pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu Jego na dniu dwudziestym drugim Października roku bieżącego o godzinie drugjej z południa z jego, Małżonki Marcelliny Przeżdzieckich lat dwadzieścia sześć mającej. — Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Alfons, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Władysław Mianowski z Michalliną Biernacką. Spóźnienie tego Aktu nastąpiło z powodu zatrudnienia Ojca. Niniejszy Akt po odczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Ojcem i Świadkami.

 

       (-) Xiądz August Sieklucki WMetr.

 

       (-) Kazimierz Druet Oyciec                              (-) Erazm Żmijewski

                                                                                (-) Józef Dziewiątkowicz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,