Urodził się: ok. 1806 roku w Krzyżanowicach Dolnych [1]

                         (par. Krzyżanowice, gm. Zagość, pow. pińczowski)

Rodzice:

- Onufry Biegański (1765-?)

- Józefa Busett (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Eleonora Dorota (1813-?)

- Brygida Teresa (1813-?)

 

Żona: (2)

1. Tekla Michalina Jeziorańska (1810-1851)[2][3]

 

Ślub: 25 listopada 1833 roku (poniedziałek) w Kościele pw. Panny             Maryi [Kolegiata] w Kielcach

Dzieci: (?)

- Paulina Tekla Helena (1835-1837)

- Jan (1837-?)

- Aleksander (1840-1897)

 

2. Marianna Cecylia Katarzyna Nowacka (1830-?)

 

Ślub: 2 sierpnia 1856 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Krzyża

            w Warszawie

Dzieci: brak

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Onufrego i Józefy.

 

 

Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831.

Słownik biograficzny (str. 11): Biegański Fortunat, Wydział Prawa i Administracji, sekcja Prawa i Admin., wpis 13 X 1823
W 1827 uzyskał stopień mgra prawa. Aplikant sądowy.

W 1830-1846 patron przy Trybunale Cywilnym I-ej Instancji Województwa Krakowskiego w Kielcach, w 1847-1863 adwokat przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego oraz przy Konsystorzu ewangelicko-augsburskim i ewangelicko-reformowanym.

Od 1863 obrońca przy warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu.

 

 

 


 

Źródła:

 

 [1] - rok urodzenia na podstawie danych z aktu ślubu z Teklą Jeziorańską,

 [2] - akt urodzenia nr 223/1810 ASC Cyrkuł VI w Warszawie,

 [3] - akt zgonu nr 973/1851 Archiwum Państwowe w Warszawie.