Urodziła się: w Krzyżanowicach Dolnych

                            (par. Krzyżanowice, gm. Zagość, pow. pińczowski)

Rodzice:

- Onufry Biegański (1765-?)

- Józefa Busett (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Fortunat (1806-?)

- Piotr Paweł Wincenty (1807-?)

- Józef Franciszek Leon (1810-?)

- Eleonora Dorota (1813-?)

 

Mąż: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Onufrego i Józefy.