Urodziła się: ok. 1851 roku w Kielcach [1]

 

Rodzice:

- Fortunat Biegański (1806-1882)

- Tekla Michalina Jeziorańska (1810-1851)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone:

- Paulina Tekla Helena (1835-1837)

- Jan Adolf (1837-?)

- Aleksander (1840-1897)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca:

 

Panna

 

Zmarła: 29 marca 1875 roku (poniedziałek) w Słomnikach

                  (par. i gm. Słomniki, pow. miechowski)

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Fortunata i Tekli.

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - rok i miejsce urodzenia z aktu zgonu,