Urodziła się: 23 lipca 1835 roku (czwartek) w Kielcach

                            (chrzczona par. pw. Panny Maryi [Kolegiata])

Rodzice:

- Fortunat Biegański (1806-1882)

- Tekla Michalina Jeziorańska (1810-1851)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone:

- Jan Adolf (1837-?)

- Aleksander (1840-1897)

- Józefa (1851-1875)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca:

 

Zmarła: 25 stycznia 1837 roku (środa) w Kielcach

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Fortunata i Tekli.