Urodził się: 27 czerwca 1848 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Emeryk Wojciech Wincenty Szypowski (1815-1856)

- Maryanna Sakowska (1809-?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: (1)

- Antoni (1838-1839)

rodzone: ()

- Adam (1840-?)

- Stanisław (1842-1855)

- Wiktorya (1845-?)

- Franciszka (1852-1854)

 

Zmarł: 4 maja 1851 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Piąte dziecko Emeryka a czwarte Maryanny.

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1851, 6 maja (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1851, strona 944, numer aktu 455

 

Działo się w Warszawie dnia szóstego Maja Tysiąc osiemset pięćdziesiątego pierwszego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Emeryk Szypowski Dozorca Policyjny lat trzydzieści ośm i Romuald Beer były wojskowy lat czterdzieści jeden liczący, w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że w dniu onegdajszym o godzinie jedenastej w nocy, umarł Władysław Szypowski Syn dozorcy, tu w Warszawie przy ulicy Nowolipie pod liczbą dwa tysiące czterysta dwadzieścia, lat dwa i miesięcy dziesięć mający, urodzony w Warszawie z Emeryka i Maryanny z Sakowskich Małżonków Szypowskich. Po przekonaniu się o zejściu Szypowskiego. Akt ten Stawającym przeczytany, którzy wraz z Nami podpisali. —

 

                  (-) Xiądz Józef Bracki Prefekt Kościoła

                 (-) Szypowski Emeryk            (-) Beer Romuald

 

 

  

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,