Urodził się: 23 grudnia 1840 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Emeryk Wojciech Wincenty Szypowski (1815-1856)

- Maryanna Sakowska (1809-?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: (1)

- Antoni (1838-1839)

rodzone: ()

- Stanisław Antoni (1843-1855)

- Wiktorya (1845-?)

- Władysław Leon (1848-1851)

- Franciszka (1852-1854)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Drugie dziecko Emeryka a pierworodne Marianny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1841, 10 lutego (środa)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1841, strona 52, numer aktu 103

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia dziesiątego Lutego Tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Emeryk Szypowski Strażnik liczący lat dwadzieścia pięć liczący, w obecności Antoniego Staniszewskiego Szynkarza lat pięćdziesiąt sześć, tudzież Kazimierza Markowskiego Krawca lat czterdzieści dziewięć mających, w Warszawie zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie przy Ulicy Mostowej pod liczbą Dwieście dziewiętnaście, dnia dwudziestego trzeciego Grudnia roku zeszłego o godzinie drugiej w nocy z Jego Małżonki Maryanny z Sakowskich lat trzydzieści dwa mającej. — Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Adam, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wymieniony Antoni Staniszewski i Ludwika Mańska.— Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany, przez stawającego podpisanym został. Świadkowie pisać nie umieją. —

(-) w Zastepstwie Proboszcza Xiądz Alexander Maciey Roguski                                                             Wikariusz Parafii Panny Maryi

(-) Emeryk Szypowski

                                                        

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m. st. Warszawy,