Urodził się: 11 czerwca 1838 roku (poniedziałek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Emeryk Wojciech Wincenty Szypowski (1815-1856)

- Ludwika Strońska (1812-1839)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: brak

z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Adam (1840-?)

- Stanisław Antoni (1843-1855)

- Wiktorya (1845-?)

- Władysław Leon (1848-1851)

- Franciszka (1852-1854)

 

Zmarł: 12 sierpnia 1839 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Emeryka i Ludwiki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1839, 13 sierpnia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1839, strona 134, numer aktu 402

 

Działo się w Warszawie dnia trzynastego Miesiąca Sierpnia tysiąc osiemset trzydziestego dziewiątego roku o godzinie trzeciej zpołudnia. Stawili się Emeryk Szypowski Aplikant przy Administracyi Konsumcyiney lat dwadzieścia pięć przy Ulicy Slepej pod liczbą trzysta pięć i Kazimierz Markowski Krawiec liczący lat pięćdziesiąt, przy Ulicy Krzywekoło, pod liczbą sto osmdziesiąt siedm obadwa w Warszawie zamieszkali i oświadczyli Nam, że w dniu wczorajszym o godzinie piątej zrana, przy Ulicy Slepej pod liczbą trzysta pięć umarł Antoni Szypowski Rok ieden żyjący, Syn Emeryka wyż wspomnianego i niegdy Ludwiki z Strońskch Małżonków Szypowskich. — Przekonawszy się naocznie o zejściu wspomnianego Szypowskiego, akt ten po przeczytaniu onego podpisanym został przez Nas wraz z Oycem, Świadek zaś pisać nie umie . —

                (-) Xiądz Walenty Greiffenberg Wikaryusz Parafialny Świetego Jana

       (-) Emeryk Szypowski

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,