Urodził się: w Białej

                         (par. i gm. Irządze, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Szypowski (?)

- (?)

 

Rodzeństwo: ()

 

Żona:

- Agnieszka Pawłowska (?)

 

Ślub: ok. 1714 roku

 

Dzieci: (?)

- Karol (1715-1752)

- Adam (?-1778)

- Kazimierz (?)

- Marcin (1735-1775)

 

Zmarł: ok. 1746 roku

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko ? i ?.

 

W 1690 roku Dziedzic wsi Lipicze w Parafii Goszczanów (gm. Tokary, pow. turecki).