Urodził się: w Białej

                         (par. i gm. Irządze, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Przemysław Szypowski (?-1746)

- Agnieszka Pawłowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Karol (1715-1752)

- Adam (?-1778)

- Marcin (1735-1775)

 

Żona:

- Zofia Czeluścińska (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

- Stanisław (?)

- Jan (?)

- Bartłomiej (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Przemysława i Agnieszki.