Urodził się: w Białej

                         (par. i gm. Irządze, pow. włoszczowski)

Rodzice:

- Przemysław Szypowski (?-1746)

- Agnieszka Pawłowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Karol (1715-1752)

- Kazimierz (?)

- Marcin (1735-1775)

 

Żona:

- Ludwika Kożuchowska (?-1759)

 

Ślub: ok. 1748 roku

 

Dzieci: (?)

- Stanisław (?-1786)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Przemysława i Agnieszki.

 

Podstoli sieradzki.

W XVIII w. właściciel Lipicze, Wroniaw i Gozdówka w Parafii Goszczanów

                                                                                                           (ziemia sieradzka)

W roku 1752 wystepuje jako pisarz grodzki bydgoski.