Urodził się: 7 kwietnia 1847 roku (środa) w Syrnikach [1]

                         (par. i wieś gminna, pow. lubartowski)

Rodzice:

- Florencjusz Łukasz Piotr Roszkowski (1805-1875)

- Konstancja Eleonora Morska (1819-1878)

 

Rodzeństwo: (?)

- Zofia Wanda Jadwiga (1842-?)

 

Żona:

- Katarzyna Kazimiera Maringe (1854-?)

 

Ślub: 29 kwietnia 1874 roku (środa) w Kościele pw. Panny Maryi

            w Warszawie

Dzieci: (6)

- Marya Janina (1875-?)

- Witold (1879-1939)

- Eugeniusz Kazimierz Henryk Ferdynand (1882-1884)

- Helena Zofia Ewelina Ferdynanda (1884-1884)

- Malwina Emma Angella (1885-?)

- Irena (?)

 

Zmarł: 7 kwietnia 1915 roku (środa) w Wiedniu

 

Pochowany: na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

 

? dziecko Florencjusza i Eleonory.

 

Profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Prawnik, Adwokat.

Prezes koła polskiego w parlamencie wiedeńskim.

 

W 1868 ukończył studia w Szkole Głównej Warszawskiej z tytułem magistra prawa i administracji. Kontynuował kształcenie prawnicze w 1868 i 1870 na zagranicznych uniwersytetach w Jenie, Berlinie, Lipski, Heidelbergu i Paryżu. W 1870 uzyskał tytuł doktora praw na Uniwersytecie we Freiburgu. Od 1871 był adwokatem w Warszawie.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   wtóropis ASC [2]

 

 

Rok 1874, 29 kwietnia (środa)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1874, strona 157, numer aktu 44

 

Działo się w Warszawie

 

(-) Gustaw Roszkowski                  (-) Katarzyna Maringe

(-) Józef Boretti             (-) Leonard Maringe           (-) Rudolf Morski

 

 

 

Od 1878 profesor na Uniwersytecie Lwowskim. W 1882 został członkiem Brukselskiej Akademii Prawa Narodów. W 1882 został radnym miasta Lwowa. Pełnił funkcję prezesa koła politycznego i wiceprezesa koła literackiego.

Pierwotnie pochowany w Wiedniu, następnie jego szczątki zostały przeniesione na Cmentarz Łyczakowski we Lwowie do grobowca Leonarda Maringe.

 

 


 

Źródła:

 

[1] - regestry lubgens.eu

[2] - Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,

       - Wikipedia,