Urodził się: 9 września 1879 roku (wtorek) w Warszawie

 

Rodzice:

- Gustaw Jan Nepomucen Roszkowski (1847-1915)

- Katarzyna Kazimiera Maringe (1854-?)

 

Rodzeństwo: (5)

- Marya Janina (1875-?)

- Eugeniusz Kazimierz Henryk Ferdynand (1882-1884)

- Helena Zofia Ewelina Ferdynanda (1884-1884)

- Malwina Emma Angella (1885-?)

- Irena (?)

 

Żona:

- Helena Gebert (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (3)

- Helena (?)   (inżynier rolnik)

- Andrzej (?) (inżynier leśnik)

- Leszek (?)   (prawnik)

 

Zmarł: 11 lutego 1939 roku (sobota) we Lwowie

 

Pochowany: na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

 

Drugie dziecko Gustawa i Katarzyny.

 

Polski leśnik, profesor użytkowania lasu Politechniki Lwowskiej, prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 

Uczęszczał do gimnazjum we Lwowie, następnie studiował leśnictwo w wiedeńskiej Hochschule fuer Bodenkultur (1896-1899).

 

Po studiach pracował jako elew w Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie, później był asystentem, leśniczym i nadleśniczym w leśnictwach w Bolechowie i Polanicy (powiat doliński) oraz nauczycielem w Niższej Szkole Lasowej w Bolechowie, gdzie uczył entomologii i ochrony lasu.

Od 1912 ponownie urzędnik lwowskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, w latach 1918-1931 był inspektorem tej dyrekcji; kierował także Okręgiem Lasów Państwowych w Radomiu (1915-1918).

 

Zajmował się jednocześnie pracą dydaktyczną.

 

Od 1919 był wykładowcą Politechniki Lwowskiej, wcześniej przez kilka lat prowadził także zajęcia w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie. Na Politechnice wykładał encyklopedię leśnictwa, administrację lasu, łowiectwo dla rolników, użytkowanie lasu, transport drewna, mechaniczną technologię drewna; od 1930 kierował Katedrą Użytkowania Lasu na Oddziale Lasowym Politechniki Lwowskiej. Przyczynił się do cofnięcia decyzji o likwidacji oddziałów lasowych Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Poznańskiego.

 

Działał w Małopolskim Towarzystwie Leśnym (wieloletni członek zarządu), Polskim Towarzystwie Leśnym (1934-1937 wiceprezes, od 1937 prezes, członek honorowy), należał ponadto m.in. do Polskiego Towarzystwa Politechnicznego, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Ligi Ochrony Przyrody, Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego, Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Był odznaczony Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Polonia Restituta. Orędownik ochrony przyrody i miłośnik łowiectwa, miał opinię dobrego wykładowcy, nie pozostawił natomiast znaczącego dorobku naukowego.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Stanisław Marian Brzozowski, Witold Roszkowski,

- Polski Słownik Biograficzny, tom XXXII, 1990,