Urodziła się: 1842 roku w Osinach [1]

                            (par. i gm. Dmosin, pow. brzeziński)

Rodzice:

- Florencjusz Łukasz Piotr Roszkowski (1805-?)

- Konstancja Eleonora Morska (1818-?)

 

Rodzeństwo: ()

- Gustaw Jan Nepomucen (1847-1915)

 

Mąż:

- Emil Julian Dawid Godlewski (1847-1930)

 

Ślub: 31 sierpnia 1873 roku (niedziela) w Kościele pw. Przemienienia

             Pańskiego w Warszawie

Dzieci: (?)

- Marian (1875-?)

- Emil Ludwik (1875-1944)

- Tadeusz Józef Florencjusz (1878-1921)

 

Zmarła: (?)

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Florencjusza i Konstancji.

 

 

 


 

Źródła:

 

[1] - Archiwum Państwowe w Łodzi,