Urodził się: 21 listopada 1903 roku (sobota) w Warszawie

 

Rodzice:

- Władyław Kiejstut Rostropowicz (1866-1937)

- Aniela Marta Szniersztajn (1877-1937)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

- Marja Władysława (1890-1910)

- Henryk Hannibal (1892-1919)

rodzone: ()

 

Żona:

- Helena Marja Barańska (1904-1976) [1]

 

Ślub: 1 stycznia 1925 roku (czwartek) w Kościele pw. Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Weronika (1925)

- Katarzyna Zofia (1926-2020)

 

Zmarł: 23 września 1939 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym

                           w Warszawie   sek. K1, rz. 2, gr. 37

 

? dziecko Władysława i Anieli.

 

Adwokat, oficer 21 Pułku Piechoty.

Poległ w obronie Warszawy na Czerniakowie.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1925, 1 stycznia (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1925, strona 1, numer aktu 1

 

Działo się w Warszawie w Kancelaryi Parafji Św. Aleksandra dnia pierwszego Stycznia tysiąc dziewięćset dwudziestego piątego roku o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czyniemy, że w obecności świadków Jerzego Rostropowicza urzędnika i Jerzego Kreczmara studenta, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo  między: Władysławem Olgierdem Rostropowiczem, kawalerem, studentem liczącym lat dwadzieścia jeden, urodzonym w Warszawie wyznania Ewangelicko- Reformowanego, synem Władysława Kiejstuta i Anieli Marty ze Szniersztainów małżonków Rostropowicz zamieszkałych w Warszawie przy ulicy Żórawiej pod numerem tysiąc sześćset osiemnastym Lit. T. — i Heleną Marją Barańską panną przy rodzicach liczącą lat dwadzieścia jeden,  urodzoną w parafji św. Barbary w Warszawie, córką Wojciecha Stanisława i Zofji Julji Wincentyny z Kreczmarów, małżonków Barańskich zamieszkałą w parafji tutejszej przy ulicy Wilczej pod numerem tysiąc sześćset dziewięćdziesiątym szóstym. Małżenstwo to poprzedziły trzy zapowiedzi, wygłoszone w parafji tutejszej w dniach siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym Grudnia roku ubiegłego. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedślubnej nie zawarli. Przeszkoda od wyznań mieszanych usunięta została przez dyspensę uzyskaną od Kurji Metropolitelnej Warszawskiej z dnia dziesiatego Grudnia roku zeszłego za numerem pięć tysięcy osiemset siedemdziesiątym szóstym. Obrzędu religijnego dopełnił ksiądz Stanisław Kowalski — wikrjusz parafji tytejszej. Akt niniejszy po odczytaniu przez Nas, Nowożeńców i świadków podpisany został. —                                                                                       (-) K. nieczytelnie

 

(-) WRostropowicz   (-) H.Barańska

(-) Jerzy Kreczmar   (-) Jerzy Rostropowicz

 

 

 

 


 

Żródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

 

Przypisy:

 

[1] - info z grobu Cmentarz Ewangelicko-Reformowany w Warszawie

         sek. K1, rz. 2, gr. 37