Urodził się: 19 stycznia 1892 roku (wtorek) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Władyław Kiejstut Rostropowicz (1866-1937)

- Marja Ludwika Habich (1868-?)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Marja Władysława (1890-1910)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Władysław Olgierd (1903-1939)

 

Żona: (?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarł: 16 maja 1919 roku (piątek) pod Łuckiem

 

Pochowany: na Cmentarzu w Łucku (kwatera wojenna)

 

Drugie dziecko Henryka i Marji.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1892, 30 listopada (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1892, strona 282, numer aktu 1122

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św. Aleksandra osiemnastego / trzydziestego Listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Władysław, Kiejstut Rostropowicz, Urzędnik Warszawskiej Ubezpieczalni Społecznej , dwadzieścia siedem lata mający, w Warszawie pod numerem tysiąc sześćset osiemnastym litera N, zamieszkały, w obecności  Kazimierza Rostropowicza i Hannibala Rostropowicza, pełnoletnich, pierwszy we wsi Skotniki powiatu sochaczewskiego, a drugi w Warszawie zamieszkałych i przedstawił Nam dziecię męskiej płci, urodzone w jego domu dnia siódmego / dziewętnastego Stycznia bieżącego roku o godzinie drugiej rano, z jego prawowitej żony Marii Ludwiki z Habichów, dwadzieścia pięć lata mającej. Dziecieciu temu na Chrzcie Świetym odbytym w dniu dzisiejszym, nadane zostały imiona Henryk, Hannibal, a rodzicami chrzestnymi byli Kazimierz Rostropowicz i Maria Habich. Meldunek opóźniony z przyczyn Oyca. Akt ten po przeczytaniu przez Oyca, świadków i Nami podpisany został.

 

 

(-) Władysław Rostropowicz    (-) Kazimierz Rostropowicz    (-) Hannibal Rostropowicz

                                                                                                                             (-) Ks. nieczytelnie

 

 

 

Plutonowy I Pułku Ułanów, zginął pod Łuckiem w walkach o utrwalenie granic Rzeczpospolitej, które toczyły się w latach 1918-1920.

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,