Urodziła się: 13 stycznia 1890 roku (poniedziałek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Aleksandra)

Rodzice:

- Władyław Kiejstut Rostropowicz (1866-1937)

- Marja Ludwika Habich (1868-?)

 

Rodzeństwo: ()

rodzone: ()

- Henryk Hannibal (1892-1919)

przyrodnie z drugiego małżeństwa ojca: ()

- Władysław Olgierd (1903-1939)

 

Mąż:

- Bohdan Komar (1880-?)

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

Zmarła: 24 sierpnia 1910 roku (środa) w Rogówku

                  (par. i gm. Rogowo, pow. wiłkomierski)

Pochowana: na Cmentarzu w

 

Pierworodne dziecko Władysława i Marji.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1890, 31 maja (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Chrztów, Tom z roku 1890, strona 139, numer aktu 553

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św. Aleksandra dziewietnastego / trzydziestego pierwszego Maja tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Władysław, Kiejstut Rostropowicz, urzędnik, dwadzieścia cztery lata mający, w Warszawie pod numerem tysiąc sześćset osiemnastym litera N, zamieszkały, w obecności  Wiktora Mayerberger .................. i Hannibala Rostropowicza ................. pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych i przedstawił Nam dziecię żeńskiej płci, urodzone w jego domu dnia pierwszego / trzynastego Stycznia bieżącego roku o godzinie trzeciej rano, z jego prawowitej żony Marii Ludwiki z Habichów, dwadzieścia dwa lata mającej. Dziecieciu temu na Chrzcie Świetym odbytym w dniu dzisiejszym, nadane zostały imiona Marya, Władysława, a rodzicami chrzestnymi byli Wiktor Mayerberger i Franciszka Rostropowicz. Meldunek opóźniony z przyczyn Oyca. Akt ten po przeczytaniu przez Oyca, świadków i Nami podpisany został.

 

 

(-) Władysław Rostropowicz    (-) Wiktor Mayerberger    (-) Hannibal Rostropowicz

                                                                                                                             (-) Ks. S.Kazański

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,