Urodził się: ok. 1772 roku w [1]

 

Rodzice:

- Felix Pryliński (?)

- Katarzyna Królikowska (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Tomasz Pryliński (1806-1856)

 

Żona:  (2)

1.

 

Ślub: (?)

 

Dzieci: (?)

 

2. Monika Orzechowska (1780-1858)

 

Ślub: 13 listopada 1808 roku (niedziela) w Kościele pw.

            Św. Stanislawa w Grabowie    (gm. Grabów, pow. łęczycki)

Dzieci: (?)

- Ludwika (1810-1856)

- Józef Korneli (1814-1876)

- Antoni (1814-1816)

- Albina Wiktoria (1816-1818)

- Benedykt (?-1817)

- Franciszek (1820-1831)

 

Zmarł: 4 lipca 1847 roku (niedziela) we wsi Błoto

                (par. i gm. Bełdów, pow. zgierski)

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Felixa i Katarzyny.

 

 

W 1808 roku komisarz.

W 1818 roku dzierżawny Possesor w Bałutach.

W 1831 roku dzierżawca dóbr Łagiewniki  (par. Zgierz, gm. łagiewniki, pow. zgierski)

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - zgodnie z aktem ślubu nr 24/1808 Parafia Grabów był wdowcem urodzonym

         w 1772 roku,