Urodziła się: 1816 roku w Bałutach

                           (par. Łódź, gm. Radogoszcz, pow. zgierski)

Rodzice:

- Ignacy Pryliński (1773-1847)

- Monika Orzechowska (1780-1858)

 

Rodzeństwo: ()

- Ludwika (1810-1856)

- Józef Korneli (1814-1876)

- Antoni (1814-1816)

- Banedykt (?-1817)

- Franciszek (1820-1831)

 

Zmarła: 6 listopada 1818 roku (piątek) w Bałutach

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Ignacego i Moniki.